We use cookies to improve your experience on our site and to show you relevant advertising.

CLOSEACCEPT

A CELEBRATION OF NORDIC FOOD CRAFTS

FJÄDERHHOLMARNA 31 AUG – 1 SEP 2019

FIRST EDITION
TICKETSBILJETTERFAQSVEN

FJÄDERHOLMARNA 31 AUG—1 SEPT 2019

A CELEBRATION OF NORDIC FOOD CRAFTS

KÖP BILJETT HÄRBUY TICKETS HERE

Explore Foodstock!

SEE THE MAP

Foodstock 2019!

SEE THE FILM!

Utforska Foodstock!

SE KARTAN

Foodstock 2019!

SE FILMEN!

Come out early and enjoy the day at Fjäderholmarna. Bistro Market and Satellites are closing 17.00/18.00.

Kom ut tidigt och njut av dagen på Fjäderholmarna. Bistromarknad och Satelliter stänger 17.00/18.00.

Images from ‘Food from the Fire’ © Pavilion Books/HaaralaHamilton

From sustenance to
sophisticated art

Our ambition is to create a festival that celebrates the history, the present glory and the cultural aspects of food.

To describe techniques that have developed alongside human culture and traditions. As new generations come along with new perspectives, the techniques are adapted and upgraded to be relevant in the modern era.

We want to showcase the richness of Nordic cuisine and its strong ties to its wild origins.
At the same time, we want to feature international food craft that has developed over time in other places with different conditions.

Från föda till
förädlad konst

Vår ambition är att skapa en festival som berättar om matens historia, nutid och kulturanknytning.

Berätta om tekniker som genom kultur och tradition följt med människans egen utveckling. Med hjälp av nya generationer och deras synvinklar så har tekniken anpassats och uppgraderats för att bli relevant i modern tid.

Vi vill visa upp den nordiska matens rikedom och dess starka koppling till det vilda ursprunget.

Samtidigt vill vi ge plats till internationella mathantverk som växt fram över tid på andra platser med annorlunda förutsättningar.

Thoughts, techniques and methods

We invite you to join in on an adventure where you will experience and participate in the creation of the finished dish. Either as a spectator or as an extra hand in many of the complex processes involved in early methods for refining and preparing exquisite meals.

The day’s fabulous food will be created by an amazing line-up of ambitious cooks. From professional chefs from award-winning restaurants, to passionate amateurs whose gastronomic creations are usually enjoyed by the family at home.

By spotlighting the craft, we want to celebrate the journey as much as the finished dish.

Tankar, tekniker och tillvägagångssätt

Vi vill bjuda in till ett äventyr där du som gäst får uppleva och delta i arbetet bakom den färdiga rätten. Antingen som ren åskådare eller som en extra hand i många av de arbetsamma processer som ligger till grund för de tidiga tillvägagångssätt som människan skapat för att förädla och laga enastående mat.

Dagens fantastiska mat skapas av en otrolig blandning av ambitiösa matlagare. Alltifrån professionella kockar med topprestauranger som sin spelplan, till hängivna amatörkockar med hemmet och familjen som bas för deras gastronomiska utsvävningar.

Genom att belysa hantverket vill vi hylla resan fram till målet och ge den samma utrymme som den färdiga tallriken.

Images from ‘Food from the Fire’ © Pavilion Books/HaaralaHamilton

© Photography Matthias Huss

«We love the feeling of being at the centre of creativity, where recipes and ideas are shaped into a wealth of delicacies for the eye and the mouth – a glorious feeling we want to share with you!»

«Vi älskar känslan av att vara i skapandets mitt, där recepten och idéerna formas till en fröjd av läckerheter för ögat och munnen, den här fantastiska känslan vill vi nu dela med Er

The festival

The festival is equal parts amusement park and university. It is a place to experience the pleasure, amazement and challenge of food creation alongside passionate, professional food crafters. Where flavours and personalities combine to trigger curiosity and passion, and to give you a deeper understanding of each ingredient and the resulting creations. For two glorious late-summer days, the Fjäderholmarna islands will be awash with flavours, scents and impressions. We are calling the festival Foodstock – our celebration of culinary creation.

Festivalen

Festivalen är lika mycket ett nöjesfält som ett universitet. Dit kommer vi för att njuta, häpnas och utmana oss själva tillsammans med hängivna och professionella utövare av olika mathantverk. Där smaker och människor ska väcka en nyfikenhet, passion och ge dig kunskap som på riktigt låter dig uppleva det du äter. Under två sensommardagar kommer Fjäderholmarna explodera i smaker, dofter och intryck. Vi kallar festivalen för Foodstock och den är vår hyllning till mathantverket.

Chefs & culinary artisans

If you asked what we would bring to a desert island, our answer would be the world’s most interesting chefs. And you. But the chefs won’t be there only to cook, and you won’t be there only to eat. Our vision is a gastronomic and cultural exchange where everyone experiences and celebrates the joy of food, honestly and wholeheartedly. Together.

Foodstock will feature some of the world’s most renowned chefs. Some are avant-garde aficionados of foodcraft, while others boast Michelin stars and acclaimed restaurants.

Kockar & mathantverkare

På frågan om vad vi skulle ta med till en öde ö är svaret; Världens mest intressanta kockar. Och dig. Men kockarna ska inte bara komma för att laga mat, och du ska inte bara komma för att smaka. Istället vill vi skapa ett gastronomiskt och kulturellt utbyte där alla, uppriktigt och helhjärtat, upplever och firar mat. Tillsammans.

Foodstock bjuder in några av världens mest välrenommerade kockar. Några av dem är avancerade entusiaster av mathantverk, andra har både Michelinstjärnor eller topprestauranger.

1. Rökeriet

Market with autumn vegetables from Gotland and herbs from Orto Novo. Of course, the ordinary counters will be filled with various delicious smoked products and the restaurant open as usual!

2. Saemien Beapmoe

Andreas and Kajsa from Lapland's Viltprodukter (game products) will showcase traditional Sami cooking.

3. Systrarna Degen

Something sweet for all our sweet tooth visitors! Ice cream with exciting accessories and other yummy pastries and cookies. A pancake buffet is also served here between 11: 00-15: 00 and don’t miss the chocolate shop in the harbor with the same sisters behind the levers!

4. Fjäderholmarnas Krog

The restaurants is open as usual and in the harbor bar you will find grilled Baltic herring burgers!

1. Rökeriet

Marknad med hösten primörer ifrån Gotland och örter från Orto Novo. Självklart är även ordinarie diskar fyllda med diverse härliga rökta produkter!

2. Saemien Beapmoe

Andreas och Kajsa från Lapplands viltprodukter kommer visa upp traditionell samisk matlagning.

3. Systrarna Degen

Här finns något sött för både små och stora besökare! Glass i stora lass med spännande tillbehör och annat smaskigt. Här serveras även pannkaksbuffé mellan 11:00-15:00 och missa heller inte chokladen i butiken i hamnen som drivs av samma härliga systrar!

4. Fjäderholmarnas Krog

Krogens verksamhet rullar på som vanligt och i hamnbaren serveras helgen till ära grillade strömmingsburgare!

5. Bistro Market

Live cooking in several different outdoor kitchens! Use your tasting tokens here to taste all of the good dishes cooked here. At the bistro market you will find: Johan Widing, Credo, Zeina Mourtada, Smakriket, Sebastién Boudet, NeoNatur / Nikki Sjölund, Ateljé Soba, Jenny "Surtanten" Neikell, Joseph "Palla" Rowe, Kolektivet and Niklas Ekstedt with friends.

6. Artisans’ Cape

Meet various ambitious craftsmen who’s creations are related to the food genre. The focus on the craft here is among other things axes, knives, ceramics and wood forging.

7. Hantverksbyn / Fjäderholmarna Art Village

In Fjäderholmarna Art Village you can find a multitude of different artists, designers, makers and art and design. Silver- and blacksmithing, glassblowing, textile printing, painting, ceramics and knitwear - We all work and create in our artist studios and you are more than welcome to come by and see what we do!

8. Four Hands Menu

The festival's most advanced food initiative where lunch and dinner are served by star chefs! On Saturday we find Gastrologi and Ernst behind the concept, and on Sunday Daniel Berlin and Mehmet Gurs.

Requires pre-booking.

5. Bistromarknad

Matlagning inför publik – få en inblick i flertalet olika kök! Med smakbiljetterna kan man ta del av de goda rätterna som tillagas här. Här hittar ni: Johan Widing, Credo, Zeina Mourtada, Smakriket, Sébastien Boudet, NeoNatur/Niki Sjölund, Atelier Soba, Jenny ”Surtanten” Neikell, Joseph ”Palla” Rowe, Kolektivet och Niklas Ekstedt med vänner.

6. Hantverksudden

Möt olika ambitiösa hantverkare som berör matgenren med deras skapelser. Fokus på hantverket här är bland annat yxor, knivar, keramik och träsmide.

7. Hantverkslängan/ Fjäderholmarna Art Village

I Art Village (Hantverksbyn) på Fjäderholmarna kan du hitta en mängd olika konstnärer, designers och konsthantverkare.  Silver- och järnsmide, glas, tryckta och stickade textilier, målning och keramik.

8. Four Hands Menu

Festivalens mest avancerade matsatsning med stjärnglans där det serveras lunch och middag av stjärnkockar! På lördagen hittar vi här Gastrologik och Ernst, och på söndagen Daniel Berlin och Mehmet Gürs.

Kräver förbokning.

9. Foodstock Master Class

Together with Restaurangakademien we invite you to interesting lectures and workshops with the best of the best. For the true food enthusiasts or colleagues within the industry! Pre-registered guest list and a first-come-first-served policy applies. Doors close 5 minutes before start. Pre-registration can also be done on site outside the venue where the seminars are held.

10. The Banquet

Folk summer party at long tables in the heart of the island! Here, lunch and dinner are served by fantastic chefs in a lovely archipelago environment. On Saturday Niklas Ekstedt together with Tomos Parry and Florencia Abella will set the menues, and on Sunday Paul Svensson with his amazing team.

Requires pre-booking.

11. Origin

We re-create historic cooking techniques such as earth ovens together and cooking of an entire animal together with Göran Svartengren. Guests are invited to help out, learn and be a part of the team as we build these traditional installations.

12. Hunter Gather Cook

Nick Weston is the man behind the concept. He hunts, gathers and prepares food out in the wild and you get to take part in the work.

9. Foodstock Master Class

Tillsammans med Restaurangakademien bjuder vi in till intressanta föreläsningar och workshops med de bästa av de bästa. För den riktigt matintresserade eller branschkollegor! Föranmäld gästlista samt först till kvart gäller och dörrarna stängs 5 minuter innan start. Föranmälan kan även göras på plats utanför dansladan där seminarierna hålls.

10. Banketten

Folklig sommarfest vid långbord i hjärtat på ön! Här serveras lunch och middag av fantastiska kockar i härlig skärgårdsmiljö. På lördagen hittar vi här Niklas Ekstedt tillsammans med Tomos Parry och Florencia Abella, och på söndagen Paul Svensson med team.

Kräver förbokning.

11. Origin

Återskapande av historiska matlagningstekniker och tillagning av ett helt djur tillsammans med Göran Svartengren! Här finns det möjlighet att hjälpa till i arbetet och ta del av kunskap från svunnen tids matlagning.

12. Hunter Gather Cook

Nick Weston är mannen bakom konceptet. Han jagar, samlar och lagar maten ute i naturen och ni får ta del av arbetet – från styckning till färdigrätt.

13. Agrikultur

Here you can follow the process from raw material to finished dish with the fantastic chefs behind Restaurant Agrikultur.

14. Solklipporna

From 14:00 we welcome you here to just relax, listen to soft music and perhaps grab something good to drink from the bar or a snack to chew on. Snacks will be made by Garba on Saturday and Göran Svartengren on Sunday. The lounge is open until 11pm both days.

15. Röda Villan

Delicious traditional Swedish dishes such as Blackpudding and filled potatoe dumplings cooked on an Ofyr grill by David Gard. This weekend there is also a vodka and whitefish roe bar. Welcome to this lush oasis!

16. Fjäderholmarnas brewery

In addition to the restaurant's regular activities, this weekend you are also offered brewery viewings starting at 13:00, 14:30 and 15:00 both Saturday and Sunday. Of course, as usual, you can have a beer tasting on site in the pub!

13. Agrikultur

Här får ni följa med i processen från råvara till färdig rätt med de fantastiska kockarna bakom Restaurang Agrikultur.

14. Solklipporna

Från 14:00 välkomnar vi er in hit för härligt häng, soft musik och något gott i glaset eller på faten från Garba på lördagen och Göran Svartengren på söndagen! Loungen har öppet till 23:00 båda dagarna.

15. Röda Villan

Här serveras blodpudding och kroppkakor från Ofyr-grill med David Gard bakom spakarna! Helgen till ära finns även en vodka- och löjromsbar. Välkomna till denna lummiga oas!

16. Fjäderholmarnas bryggeri

För utom restaurangens ordinarie verksamhet erbjuds ni på lördagen även bryggerivisning med start klockan 13:00, 14:30 och 15:00. Självklart kan man som vanligt prova öl på plats i puben!

17. Fjäderholmarnas Chocolate

Chocolate shop in the harbor with their own manufacturing of chocolates, cakes and more!

18. Association of Allmoge Boats

In cooperation with the Royal Djurgårdsen Administration, the Association of Allmoge Boats has been working in Stockholm since 1983 to create a living museum for public boats and archipelago culture at Stora Fjäderholmen in Stockholm’s inlet.

19. Information & Healthcare

Down in the harbor you will find the festival's "reception" and information tent. This is where you purchase additional tasting and beverage tokens, festival tickets or get more information about the festival. At the information tent is also where the medical staff on site can be found throughout the festival.

The Harbor

In the harbor is where you find the ferry that goes to and from Slussen and Nybroviken. You can find the timetable for the various ferries here (länk till hemsidorna). In the harbor your will also find Sjöstation Fjäderholmarna (gas station) and the guest harbor.

17. Fjäderholmarnas Choklad

Butik i hamnen med egen tillverkning av praliner, bräck, kakor och annat. Kika in i köket där godsakerna tar form. Smakerna har en spännande anknytning  till Fjäderholmarnas historia!

18. Föreningen Allmogebåtar

I samarbete med Kungliga Djurgårds-förvaltningen arbetar Föreningen Allmoge-båtars arbetslag i Stockholm sedan 1983 med att skapa ett levande museum för allmogebåtar och skärgårdskultur på Stora Fjäderholmen i Stockholms inlopp.

19. Information & Sjukvård

Nere i hamnen hittar ni festivalens ”reception” och informationstält. Här kan du köpa fler smak- och dryckesbiljetter, festivalbiljetter och hämta mer information om festivalen. Här har vi även sjukvårdspersonal på plats under hela festivalen.

Hamnen

I hamnen går färjan till och från Slussen och Nybroviken. Tidtabell för de olika färjorna hittar du här. Här hittar ni även Sjöstation Fjäderholmarna (macken) och gästhamnen.

Other information

No outside food or beverages may brought to the festival area, which covers the entire Stora Fjäderholmen, except for babys food.

As the entire area is covered by serving permits, smoking bans apply to the entire festival area according to the new law that came into force on 1 July 2019.

Övrig information

Ingen egen medhavd mat eller dryck får medtagas på festivalområdet som täcker hela Stora Fjäderholmen, med undantag för barnmat.  Då hela området är täckt av serveringstillstånd gäller rökförbud på hela festivalytan enligt nya lagen som trädde i kraft 1 juli 2019.

«I want to show off the best of Scandinavia and the world today. I’ve met foodies and friends at international food festivals and I invite them all to Foodstock. We want to showcase something truly authentic, born out of inquisitiveness and passion. Foodstock aims to give inspiration and knowledge. We want to bring together food lovers of all ages and delight their senses every step of the way, from the raw ingredients to the most refined and detailed creations. Everything is beautiful in its own way – and of course delicious!»

«Jag vill visa upp det bästa från Skandinavien och världen just nu , när jag har besökt internationella matfestivaler har jag träffat matentusiaster och vänner som jag nu bjuder in till Foodstock. Vi vill visa upp något autentiskt byggt av nyfikenhet och passion, Foodstock ska ge gästen inspiration och kunskap. Vi vill samla intresserade barn och vuxna och ge dem fantastiska matkänslor. Allt från det råa till det mest förfinade och detaljrika men allt är vackert på sitt eget sätt och gott så klart!»

— Niklas Ekstedt

Images from ‘Food from the Fire’ © Pavilion Books/HaaralaHamilton

Chefs

Kockar

Gastrologik
Anton Bjuhr & Jacob Holmström

Stockholm

Michelin star

Michelinstjärnor

Anton and Jacob trained at illustrious restaurants around the world, such as L’Astrance *** and Pierre Gagnaire ***. With inquisitive minds, respect for and pride in their Swedish culinary heritage and the finest Swedish ingredients, they have created a restaurant in the international elite class. Just a year after opening, Gastrologik was awarded a star in the Michelin Guide, and in 2019 it received a second star. Year after year, the restaurant has remained at the absolute peak of the Nordic dining scene.

Både Anton och Jacob har skolats på välrenommerade restauranger runt om i världen som L’Astrance *** och Pierre Gagnaire ***. Med nyfikenhet, respekt och stolthet för det svenska matarvet och svenska råvaror har de skapat en restaurang i internationell mästarklass. Efter ett drygt år belönades Gastrologik med en stjärna i Guide Michelin och 2019 belönades den med en till. Restaurangen har år efter år legat i den absoluta toppen på den nordiska krogscenen.

Agrikultur

Stockholm

Michelin star

Michelinstjärna

Agrikulturs philosophy contains much more than just traditional cooking; they nourish togetherness through their movement and are constantly working on exploring ways to honor food, flavors and sustainability. As the name tells Agrikultur creates a menu around sustainable, ecologic and locally produced ingredients. Joel Åhlin and Filip Fastén says that the name is inspired by the true definition of farming: “where cultivation of plants, animals, seeds and grains maintain and develop life in a good way”. We support our community by choosing the finest, sustainable produced ingredients from local Swedish farms.” Agrikultur was rewarded a Michelin star in 2018 and Bar Agrikultur was rewarded a Bib Gourmand that same year.

Agrikultur är en plats som sträcker sig längre än traditionell matlagning; de hedrar maten, smakerna, hållbarhet och gemenskap. Som namnet berättar bygger Agrikultur sin meny kring hållbara, ekologiska och närproducerade råvaror. Joel Åhlin och Filip Fastén säger att namnet är inspirerat av själva definitionen av jordbruk : ”där odling av växter, djur, frön och spannmål upprätthåller och förbättrar livet på ett gott sätt. Vi stöder vårt samhälle genom att välja de finaste, färskaste och hållbart producerade ingredienserna från utvalda lokala svenska gårdar, rancher och mejerier” Agrikultur fick 2018 en Michelinstjärna och syskonrestaurangen Bar Agrikultur fick en Bib Gourmand 2019.

© Photography Claudia Jonson

Daniel Berlin

Skåne, Tranås

Michelin stars

Michelinstjärnor

The reputation of the family restaurant in tiny little Tranås with its own special cooking style has spread far beyond Sweden’s borders. Daniel Berlin has been praised for his unique take on Nordic cuisine. His cooking philosophy is simple – respect the ingredients and embrace thelocal. Considering the environment and planning logistics to avoid long transport is not a trend, he says, but a mindset that is here to stay.

Ryktet om familjekrogen i Tranås egensinniga matlagning har nått långt utanför Sveriges gränser. Daniel Berlin har hyllats för att ha utvecklat en alldeles egen variant av det nya nordiska köket. Daniels matfilosofi är enkel – man ska respektera råvaran och värna om det man har i sin närhet. Att ha en omtanke om miljön och att planera logistiken för att slippa långa transporter ser han inte som en trend, utan som ett förhållningssätt som är här för att stanna.

© Photography Calle Svärding

Florencia Abella
Ekstedt

Stockholm

Michelin star

Michelinstjärna

Florencia Abella comes from Argentina and is head chef at the Restaurant Ekstedt in Stockholm. Most recently from Esperanto, Abella has worked in the background at Ekstedt since August 2018, managing the restaurant’s test kitchen. The Restaurant Ekstedt, the distinguished flagship of Niklas Ekstedt, is known for its unique concept of cooking over wood burning stoves and ovens, without any use of electricity or gas.

Florencia Abella kommer ifrån Argentina hon är kökschef på krogen Ekstedt i Stockholm. Abella, som senast kommer från Esperanto, har redan sedan augusti 2018 verkat i bakgrunden av Ekstedt där hon har ansvarat för restaurangens test kök. Restaurang Ekstedt, Niklas Ekstedts hyllade flaggskepp, är känd för sitt unika koncept med matlagning över vedeldade spisar och ugnar, helt utan elektricitet och gas.

Hunter Gather Cook
Nick Weston

Sussex, England

Hunter Gather Cook was founded in March 2011. Nick’s vision was to create a “hunter- gatherer school” that combined knowledge about gathering all that’s edible in the woods, hunting and butchering animals, cooking and bushcraft, with an emphasis on comfortable outdoor living and creating high-quality dishes with mother nature’s ingredients.

Nick writes for many different magazines and newspapers about everything wild – from food to gardens. You can find his musings in the Times, the Guardian, the Telegraph, the Independent, Living Woods Magazine, Outdoor Adventure Guide and Backwoods Magazine.

Hunter Gather Cook grundades mars 2011. Nicks vision var att skapa en "Hunter-Gatherer"- skola som blandade kunskaper om att samla det ätbara i skogen, jaga och slakta djur, matlagning och bushcraft med betoning på att leva bekvämt utomhus och skapa högkvalitativa rätter med viltprodukter.

Nick skriver för en mängd olika tidningar och tidskrifter om allting vilt, från mat till
trädgårdar. Hans artiklar och texter hittas exempelvis i The Times, The Guardian, The Telegraph, The Independent, Living Woods Magazine, Outdoor Adventure Guide och Backwoods Magazine.

Tomos Parry
Brat

London

Michelin star

Michelinstjärna

Tomos Parry is head chef and owner of Brat. The restaurant opened in 2017 in Shoreditch, London, and is one of the city’s hottest venues. Just a year after opening, the restaurant was awarded a star in the Michelin guide. The cuisine is influenced by San Sebastian’s “asadores” as well as modern British cooking and a sharp focus on lots of vegetables and quality ingredients. Brat is an old British nickname for turbot, which is also one of the restaurant’s signature dishes.

Tomos Parry är kökschef och även ägare av Brat. Restaurangen öppnade 2017 i Shoreditch London och är definitivt en av Londons hetaste restauranger. Redan 2018, ett år efter öppning, belönades restaurangen med en stjärna i Guide Michelin. Köket är influerat av San Sebatians ”asadores” samt modern brittisk matlagning med mycket grönsaker och råvara i fokus. Brat är ett gammalt brittiskt ”smeknamn” för piggvar, vilken också är en av signaturrätterna.  

Julia Kalthoff
Kalthof Axes

Stockholm

Hailing from southern Sweden, Julia now lives in the northern province of Hälsingland. For a decade, she has been obsessed with axes. She stumbled onto axe making by accident, but not long after she discovered her fascination with the tool, she became CEO of one of few traditional axe makers in Sweden and the world – at the tender age of 21. Since then, Julia has started her own crafts festival and released her very own axe design. Her axes are incredible works of craftsmanship down to the smallest detail.

Julia är uppvuxen i Skåne men hamnade sedan i Hälsingland. I ett decennium har Julia Kalthoff varit besatt av yxor. Intresset kom av en slump, men inte långt efter att intresset högg tag i henne blev hon, redan som 21-åring, VD på ett av få traditionella yxföretag i Sverige och världen. Sedan dess har Julia startat en egen slöjdfestival och nu har hon släppt sin helt egna yxa. Hennes yxor är fantastiska hantverk in i minsta detalj.

Mehmet Gürs
Mikla

Istanbul

(Nr 44 on The World’s 50 best restaurants, 2018)

Born in Finland to a Turkish father and a Finnish-Swedish mother, Gürs grew up in Stockholm and Istanbul. He spent eight years in the United States working as a chef, among other things. He studied hospitality management at Johnson & Wales University in 1990–1993, but returned to Turkey in the mid-90s to start his first restaurant – Downtown. Six years later he opened Lokanta and in 2005 he opened Mikla. At the start of the 2010s, he described his philosophy on cooking and restaurant operations in a manifesto he calls “New Anatolian Cuisine”, named for the region of Anatolia.

Gürs föddes i Finland, har en turkisk far och en finsk-svensk mamma och växte upp i både Stockholm och Istanbul. Han tillbringade åtta år i USA där han bl.a jobbade som kock, mellan 1990-1993 studerade han "Hotell, restaurang och institutionell förvaltning" vid Johnson & Wales University. I mitten av 90-talet återvände han dock till Turkiet för att starta sin första restaurang – ”Downtown” sex år senare öppnade han "Lokanta" och 2005 öppnade han "Mikla". I början av 2010-talet skrev han ner sin filosofi kring matlagning och restaurangverksamhet i ett manifest som han kallar Nya anatoliska köket, efter regionen Anatolien.

© Photography David Loftus

Fotograf David Loftus

Niklas Ekstedt
Chef and owner of Restaurant Ekstedt,
co-founder of Foodstock

Niklas Ekstedt
Kock och ägare restaurang Ekstedt,
medgrundare av Foodstock

Stockholm

Michelin star

Michelinstjärna

Niklas Ekstedt is one of Sweden’s most successful, trendsetting chefs. He has been running the Restaurant Ekstedt – which boasts a star in the Michelin Guide – from the very start. He also runs the Restaurant Hillenberg and the wine bar Tyge & Sessil, as well as catering the Christmas smorgasbord each year at the elegant event centre Gamla Riksarkivet. He is also a co-founder of Foodstock.

Niklas Ekstedt är en av Sveriges mest framgångsrika och tongivande kockar. Han driver sedan starten restaurang Ekstedt med en stjärna i Guide Michelin. Niklas driver även restaurangen Hillenberg och vincafét Tyge & Sessil samt håller i julbordet på Gamla Riksarkivet. Han är även medgrundare av Foodstock.

Tobbe Lundström

Åre

Tobbe gets most of the tools of his craft – such as reindeer and moose horn and burl wood – locally in the province of Jämtland. But he also uses materials such as mammoth and walrus. Tobbe is inspired by collaborations with other knife makers; he started out making utility knives for friends, but now makes both utility knives and exclusive collectors’ knives. In the past year, Tobbe has also begun making chef’s knives, cutlery and other kitchen utensils. He currently delivers knives and cutlery to many renowned chefs and restaurants.

Tobbe hämtar mestadels material till sitt hantverk, såsom ren- och älghorn rotmasur och vrilar från närområdet i Jämtland. Men han använder sig även av material som mammut och valross. Tobbe finner inspiration från samarbeten med andra knivmakare, hantverket har utvecklats från att ha tillverkat bruksknivar till kompisar, till att i dag göra både bruksknivar och exklusiva samlarknivar. Under det sista året har Tobbe även börjat tillverka kockknivar, bestick och andra föremål till köket. Idag levererar Tobbe knivar och bestick till en mängd kända kockar och restauranger.

Bokeslundsgården
Johan Wiking, organic farmer

Bokeslundsgården
Johan Wiking, ekobonde

Skåne

Bokeslundsgården is a farm that promotes responsible food production to preserve the earth for future generations. That’s why Johan pursues organic farming and works in harmony with animals and nature to produce food of the best quality and flavour.

“To us, organic means that we go the extra mile to ensure that our animals have the best life possible,” he says. “That means letting the hens search for worms in the bushes and letting the calves stay with their mothers as long as possible. In our vegetable garden we primarily grow traditional Swedish varieties, but we also try out some tasty new produce, pushing the envelope by growing things like peaches and kiwis.”

A motto of the farm is to only grow food they want to eat themselves and that they have learned works best in their soil and conditions. Those who want to get better acquainted with the farm and its work can visit year-round through the “Stay on a Farm” programme and observe the farmers’ dedication and life on the farm.

På Bokeslundsgården anser man att mat är viktigt och bör produceras på ett ansvarsfullt sätt så att jorden förvaltas för framtiden. Därför driver Johan sin gård ekologiskt och arbetar tillsammans med djur och natur för att producera mat av bästa kvalitet och smak.

”För oss betyder ekologiskt att vi gör det där lilla extra för att våra djur skall ha det så bra som möjligt. Det kan vara att hönorna får krafsa i buskarna efter mask eller att kalvarna får gå med sina mammor så länge som möjligt. I grönsaksträdgården arbetar vi främst med gamla svenska sorter men provar även på en del smakrika nyheter och tänjer lite på gränserna med bland annat odling av persikor och kiwi”

På gården odlar de endast den mat som de själva vill äta och tycker är godast och som de kommit fram till funkar bäst på gården. För den som vill lära känna gården och arbetet bättre kan man ”Bo på lantgård” hos dem under hela året och på nära håll iaktta engagemanget och livet på gården.

© Photography Ulrika Ekbolm

Zeina Mourtada
Zeinas Kitchen

Stockholm

Born in Sierra Leone, Zeina is ethnically Lebanese and grew up in Malmö in southern Sweden. She is an author, food blogger, recipe creator, influencer and TV chef featured in several regular programmes on different channels.

“I started my blog ‘just for fun’,” she says. “It never occurred to me that I would become a food blogger – I just saw my blog as my digital cookery book where I could collect my recipes. The blog became a big hit, bigger than I ever could have imagined.”

Zeina föddes i Sierra Leone, hennes ursprung är från Libanon och hon är uppvuxen i Malmö. Idag arbetar hon som författare, matbloggare, receptkreatör, influenser och tv-kock i program som "Nyhetsmorgon" i TV4 och "Timjan, tupp och tårta" i SVT.

”Jag startade min blogg som ’en rolig grej’. Jag hade aldrig en tanke på att jag skulle bli en matbloggare utan såg min blogg som min digitala kokbok där jag kunde samla mina recept. Bloggen gjorde succé och blev större än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig”

Paul Svensson

Paul Svensson

Stockholm

Paul Svensson inspires to a green food philosophy, with a focus on plants and greens, as well as choosing animal products wisely; for both eating and the balance of the ecosystem.

The heart of Svenssons passion is to increase the reverence for everything farmed, to use every part of the produce and diminish as much as possible of the food waste. One example of that is the popular project ReTaste where the cooking is based only on ingredients that otherwise would have been thrown out. Svensson has written several cook books, is anacclaimed TV-chef and is the force behind the critically acclaimed restaurant at Fotografiska. Earlier in he´s career he´s been the creative lead at both restaurant Bon Lloc* and Fredsgatan 12*, Svensson placed himself in 5th place in Boucuse D’or 2003.

Paul Svensson inspirerar till en grön matfilosofi med växtriket och det gröna i centrum, och att sedan selektivt välja animaliska produkter som är bra för oss och i balans med ekosystemet.

Kärnan i Svenssons passion ligger i att öka respekten för allt som produceras, att ta vara på alla delar av råvaran för att på sikt eliminera matsvinnet, ett ex. är det populära projektet ReTaste där matlagningen enkom byggs på råvaror som annars skulle slängts.

Svensson har skrivit flera kockböcker, är en hyllad TV-kock och är kraften bakom den hyllade restaurangen på Fotografiska. Tidigare i hans karriär har vi sett honom som kreativ ledare på både Bonlloc* och Fredsgatan 12*, 2003 placerade han sig på en femteplats i Boucuse D`or.

Ernst

Berlin

Michelin star

Michelinstjärna

Ernst is an intimate restaurant in the North part of Berlin, which was founded by chef prodigy Watson-Brawn and Spencer Christenson in the end of 2017. Ernst is built on the cooperation with small producers and craftsman, which together builds a complete experience for their guests. The menu at Ernst is adjusted after the smallest changes in seasons and is partly influenced by the years Dylan spent as a chef at RyuGin*** in Japan. Ernst got a Michelin star in 2019 and is no doubt the hardest restaurant to get a reservation at in Berlin.

Ernst är en intim restaurang i norra Berlin, som startades av kockundret Dylan Watson-Brawn och Spencer Christenson i slutet av 2017. Ernst bygger på samarbeten med små producenter och hantverkare, som tillsammans bygger en total upplevelse för sina gäster. Menyn på Ernst anpassas dagligen efter de minsta förändringarna av säsong och influeras till en viss del av Dylans år som kock på RyuGin*** i Japan. Ernst fick en stjärna 2019 och är tveklöst den svåraste restaurangen att få ett bord på i Berlin.

Garba
Marion Ringborg
& Linn Söderström

Stockholm

Garba is a restaurant project that is run by the chefs Marion Ringborg and Linn Söderström. Linn and Marion found each other through their mutual interest for honest and straight forward food, the feeling and love you get from a beautiful lettuce leaf, eating together with others and drinking delicious, natural wine. The idea to start a restaurant together that would transfer this feeling to its guest became a fact. Garba serves straight forward and honest food cooked with a lot of self-esteem and a mix of innovation and tradition.  You can find them either at different companies or restaurants under the name Garba on tour.

Garba är ett restaurangprojekt som drivs av kockarna Marion Ringborg och Linn Söderström. Linn och Marion fann varandra genom sitt gemensamma intresse för rak och ärlig mat, den upprymda känslan av förälskelse till ett vackert salladsblad, att äta tillsammans med andra och att dricka gott, naturligt vin. En idé om en gemensam restaurang som kunde förmedla den känslan växte snabbt. Garba serverar rak och ärlig mat lagad med mycket självkänsla och en blandning av innovation och tradition. Du hittar dem lite varstans; ute på företag eller på gästspel ute på krogar under namnet Garba on tour.

Surtanten

Malmö

Surtanten is run by Jenny Neikell; a passionate ”fermetista”, award winning food crafter, writer and appreciated lecturer.

In the food cellar in Surtantens childhood home they had a Höganäs flagon. It belonged to Surtantens grandmother who used it to sour cabbage during the war in the 40s. Every fall Surtantens grandmother filled the Höganäs flagon with cumin smelling cabbage that was going to last the whole winter, but one day she stomped the cabbage so intensely that the flagon broke. Her grandmother had to sour in other flagons from that day, but the flagon and grandmothers sour cabbage recipes became a heritage. Today the Höganäs flagon is standing in Surtantens home as a reminder that she has sour cabbage in her blood and her grandmothers recipes lives on in Surtantens soured cabbage.

Surtantens syrade drivs av Jenny Neikell; passionerad ”fermentista”, prisbelönt mathantverkare, författare och uppskattad föreläsare.

I matkällaren i Surtantens barndomshem stod ett stort Höganäskrus. Det hade tillhört Surtantens farmor som syrade vitkål i det under kriget på 40-talet. Varje höst fyllde farmor Höganäskruset med kummindoftande vitkål som skulle räcka hela vintern, men en dag stampade hon kålen så intensivt att kruset sprack i botten. Farmor fick därefter syra sin vitkål i andra kärl, men kruset och farmors surkålsrecept gick i arv. Idag står det spruckna Höganäskruset hemma hos Surtanten som en påminnelse om att hon har surkålen i blodet och farmors recept lever vidare i Surtantens syrade vitkål.

Claes Grännsjö

Stockholm

Claes Grännsjö is a freelancing chef. He has previously worked at the successful restaurant NOOK, which he was running together with Alexander Bäckman. Before that Claes has been head chef at The Flying Elk in Gamla Stan and at Kock & Vin in Gothenburg. Claes make tasteful food with influences from the Asian kitchen. During Foodstock Claes will be head chef at Four Hands Menu, the most advanced food initiative on site.

Claes Grännsjö är idag frilansande kock. Han har tidigare arbetat på den framgångsrika restaurangen NOOK, som han drev tillsammans med Alexander Bäckman. Dessförinnan har Claes varit köksmästare på The Flying Elk i Gamla Stan och på Kock & Vin i Göteborg. Claes serverar smakrik mat med influenser från det Asiatiska köket. Under Foodstock kommer Cleas vara kökschef på Four Hands Menu, som är den mest avancerade tillställningen under festivalen.

Atelier Soba
Olivier Campardou

Paris

Atelier Soba is a studio made for producing soba noodles. It’s run by Olivier Campardou, a buckwheat farmer from the Pyrenees. He went to Japan to learn everything there is to know about the production of noodles made on his favorite crop and came home with a diploma from Master Soba. Now he spends every morning grinding the buckwheat in the store window at Rue Popincourt 36 in Paris. Every day he makes noodles of the buckwheat and sells it to the long line outside the store, every day he sells the whole stock and starts all over again the next day.

Foodstock välkomnar Olivier Campardou från Atelier Soba i Paris. Atelier Soba är en studio för tillverkning av just sobanudlar. Olivier, som driver verksamheten, är en ekologisk bovetebonde från Pyrenéerna. Han åkte till Japan för att lära sig allt om hur man gör nudlar av hans favoritgröda och kom hem med ett diplom från Master Soba. Nu står han varje morgon och maler sitt bovete på plats i butiksfönstret på Rue Popincourt 36 i Paris. Dagligen gör han nudlar av mjölet och säljer till kön utanför, efter ett slutsålt dagsverk börjar allt om på nytt nästa morgon.

Renskalla

Erik Mosselid is a wooden artist that lives and works at the farm Renskalla in Hälsningland. Eriks family has farmed the woods there for thirteen generations, but Erik doesn’t do it because he has to, but because he loves it. He loves the forest, where it stands as well as the things you can produce when the trees are shopped down. Erik produces everything from tree spoons to trolleys and delivers it to famous restaurants around the globe.

Erik Mossnelid är en träartist som bor och arbetar på gården Renskalla i Hälsingland. Eriks släkt har brukat skog i tretton generationer, men han gör det inte för att han måste, utan för att han älskar det. Han älskar skogen, både där den står men också det som kommer fram när träden fälls och sågas. Erik tillverkar allt från träskedar till serveringsvagnar till stjärnrestauranger och lyxhotell runt om i världen. Erik samarbetar med 25 Michelin stjärnor, och använder björk och tall från närområdet.

Smakriket

Smakriket is a SEAL for raw material and products with a very clear origin and high quality. Sweden has a diversity of geological and climatic regions with very different prerequisites for raw material to develop. From these Smakriket offers restaurants, lecture farms and chosen delicatessen products that are unique for their place. Smakrikets producers work with natural processes where the human hand is present through the whole production chain. It’s this expensive craft that Smakriket wants to seize, therefor they give smaller producers a chance to sell and market their products all over the country.

Smakriket är ett sigill för råvaror och produkter med ett mycket tydligt ursprung och hög kvalitet. Sverige har en mångfald av geologiska och klimatmässiga regioner med vitt skilda förutsättningar för råvaror att utvecklas. Från dessa erbjuder Smakriket restauranger, kursgårdar och utvalda delikatessbutiker produkter som är helt unika för sin plats. Smakrikets producenter arbetar med naturliga processer där människans hand är närvarande genom hela produktionskedjan. Detta är ett kostsamt hantverk som Smakriket vill ta vara på, de ger därför mindre producenter en möjlighet att sälja och marknadsföra sina produkter över hela landet.

Rikard Palmquist

Rikard Palmquist is a pure ceramics and potter maker; the materials, craftsmanship and intimacy with the clay has always been in focus for him. Rikard has graduated from “The glass and ceramics School” on Bornholm, Denmark.
The years at Bornholm in Denmark with its distinctive nature, vicinity to the ocean and the exposure you only face at islands, has incused a lot of his ceramic expressions. Rikard is also focusing on sustainable creativeness and is only using local materials in order to not tribute to the global warming.

Rikard Palmquist har sin grund som renodlad brukskeramiker och krukmakare; materialet, hantverket och intimiteten med leran har alltid varit hans fokus. Rikard har gått ”The glass and ceramics school” på Bornholm, Danmark.
Åren på Bornholm i Danmark med sin särpräglade natur, närhet till havet och utsattheten man bara möter på öar, har kommit att prägla mycket av hans keramiska uttryck. Rikard fokuserar även mycket på att ha ett hållbart skapande och använder lokala material för att inte bidra till den globala uppvärmningen.

Mathias Ekman

Mathias interest for craftsmanship started in school on woodwork class, which led to an education in all around craftsmanship. Four years later the world of knife making opened up, and he created his first knife by hand in his parents garage in 2015 and since then he has been stuck. Today Mathias has his own workshop where he works part time as a knife maker and has sold knifes to hunters, chefs and enthusiasts in a bunch of different countries. The ambition is to create knifes that is appreciated both to use as well as look at.

Mathias intresse för hantverk började redan på träslöjden och det ledde till en gymnasieutbildning inom allsidigt hantverk. Fyra år senare öppnades världen av knivmakeri och han tillverkade sin första kniv med hjälp av handverktyg i sina föräldrars garage år 2015 och sedan dess har han varit fast. Idag har Mathias en egen verkstad där han jobbar som knivmakare på deltid och har sålt knivar till jägare, kockar och entusiaster i ett flertal olika länder. Ambitionen är att tillverka högkvalitativa knivar som ska uppskattas lika mycket att användas som att se på.

Joseph "Palla" Rowe

Joseph Rowe is a pomolog and initiator to the company Palla, that works with picking apples that house owners don’t can, want or copes to take care of. The fruit gets picked up and then goes directly to Södertälje where it can be squeezed into must by immigrants, which creates a meaningful work opportunity. The result is great must which is natural, locally produced and produced with love.

Joseph Rowe är pomolog och initiativtagare till verksamheten Palla, som går ut på att plocka äpplen som villaägare inte kan, vill eller orkar ta hand om. Frukten plockas och åker sedan raka vägen till Södertälje där den pressas till must av nyanlända, vilket skapar meningsfulla arbetstillfällen. Resultatet blir god must som är naturlig, närproducerad och framställd med omsorg.

David Zilber
Noma

Köpenhamn

Copenhagen

David Zilber is responisble for Noma** fermentation kitchen and has written the book ”The Noma Guide to fermentation” together with René Redzepi.
In February 2018 Noma’s restaurant reopened after almost 2 years. Over the years Noma has established themselves as the trendsetters of Scandinavian food. One of the team members that was very happy to work in this new environment was David Zilber; The 32-years old Toronto-born man had gotten the golden assignment to design the restaurants fermentation lab, dedicated delicious applications of bacteria, fungus and enzymes. Here he creates fantastic transformations of ingredients, with new flavors and consistency.

David Zilber är ansvarig för Noma** fermenterings kök och har skrivit boken ”The Noma Guide to fermentation” tillsammans med René Redzepi.
I februari 2018 öppnade Nomas nya restaurang efter ett nästan 2 års uppehåll. Noma som under lång tid etablerat sig som den skandinaviska mattrendens yttersta spets. En teammedlem som var väldigt glad att arbeta i den nya miljö var David Zilber; Den Toronto-födda 32-åringen hade fått den gyllene uppgiften att designa restaurangens jäsningslaboratorium, tillägnad läckra tillämpningar av bakterier, svampar och enzymer. Här skapas fantastiska förvandlingar av råvaror, med nya smaker och konsistenser.

Credo

Trondheim

Trondheim

Credo’s great wish is to take you through a multi-faceted experience of tastes, textures and experiences while eating their food. They want to show of their gardens, animals and all that they get from land and sea. At Credo they dedicate their time to finding raw ingredients that exemplify the best qualities of the time and place we are in.At Credo you will experience food cooked from the raw goods grown in the Trøndelag region, fished from the waters surrounding it, and dairy and local speciality products cultivated with a focus on flavors and sustainability. At Credo they bring you as close to the tastes, textures and feelings of the food as they possibly can.

Credos högsta önskan är att ta er igenom en mångsidig upplevelse av smaker och konsistenser under en måltid hos dem. De vill visa upp sina trädgårdar, djur och allt de får fram från land och hav. De tillägnar sin tid till att hitta ingredienser av bästa kvalité från den tid och plats de är på just nu. På Credo serveras mat som är tillagad på ingredienser i Trøndelag regionen, fisk från vattnet i närområdet, mejeriprodukter och lokala specialiteter som odlats med fokus på smak och hållbarhet. På Credo vill de ta gästerna så nära smakerna, konsistensen och känslan av deras mat som man bara kan.

Neonatur
Niki Sjölund

Stockholm

Stockholm

Niki Sjölund is raised in the South of Lappland with the nature as his playground. A great interest for the ingredients in the nature combined with a job as a chef at Ekstedt and Gro in Stockholm has led Niki to start his own company that collects wild greens for a number of top restaurants in Sweden. Niki Sjölund has written the book Vildplockat that tells you about how a regular walk in the woods can become an exciting hunt for natural food and wild tastes. The book shows a bunch of Swedish flowers, herbs, berries, mushrooms, roots and much more that you can eat and use in cooking.

Niki Sjölund är uppväxt i södra Lappland med naturen som lekplats. Ett brinnande intresse för naturens råvaror kombinerat med sitt arbete som kock på bland annat Ekstedt och Gro i Stockholm har lett fram till ett eget företag som plockar vilda växter åt ett antal svenska topprestauranger. Niki Sjölund har skrivit boken Vildplockat som handlar om hur en vanlig skogspromenad kan bli en spännande jakt på naturlig mat och vilda smaker. Boken visar en mängd svenska blommor, örter, bär, svampar, blad, rötter och lökar som alla går att äta och använda i matlagning.

© Photography Per Lundström

Saemien Beapmoe
Andreas & Kajsa - Lapplands viltprodukter

Vilhelmina

Vilhelmina

Andreas & Kajsa are from Vilhelmina and together they run the sami company Lapplandsvilt produkter. They produce products made of raw material from the mountains and forests. The ambition is to produce clean and natural products without any unnecessary additives. Andreas has a history as both chef and head chef, and therefor he has big experience when it comes to food and food production. Kajsa has worked in the restaurant business as well as with reindeer care. Kajsa is a part of the Vilhelmina Norra Sameby therefor she has a great access to fish, reindeer and moose.

Andreas & Kajsa kommer ifrån Vilhelmina och har tillsammans det samiska företaget Lapplands viltprodukter. De tillverkar produkter av råvaror från fjäll och skog. Ambitionen är att ta fram rena och naturliga produkter utan onödiga tillsatser. Andreas har arbetat som kock och kökschef och har därför stora erfarenheter när det kommer till mat och matproduktion. Kajsa har arbetat inom restaurang och renskötsel. Hon är även medlem i Vilhelmina Norra Sameby och har genom dem god tillgång till fisk, ren och älg.

Göran Svartengren
Svartengrens

Stockholm

Stockholm

Svartengrens is a meat restaurant in Stockholm; they appreciate good meat, but not the meat industry. Therefor they have chosen to only work with Swedish ingredients and meat from the archipelago in Stockholm. Meat that’s been produced in a responsible way – it shouldn’t have to be transported for a long time in order to end up on the plate and it shouldn’t be mass produced.  At Svartengrens they prefer to work with small producers and have a menu that is constantly changing in order to know everything about the ingredients that are served to the guests.

Svartengrens är en köttrestaurang i Stockholm, där uppskattar de kött, men inte köttindustrin. De har därför valt att jobba med svenska råvaror och med kött från Stockholms Skärgård. Kött som producerats på ett ansvarsfullt sätt – de ska inte behöva bli transporterat långa sträckor för att hamna på tallriken och det ska inte massproduceras. På Svartengrens använder de sig gärna av små producenter och har hellre en meny som ständigt förändras än att de inte vet allt om råvaran som serveras till gästerna.

© Photography Matthias Huss

© Photography Matthias Huss

Program

Program

För alla —

For everyone —

Hantverksudden – artisans’ cape

Hantverksudden

At the tip of the cape is a collection of artisans – young, ambitious craftspeople whose creations are related to the food genre. For example, you can watch knives and axes being made.

Längst ut på udden håller hantverkarna till, hit har vi bjudit in några unga ambitiösa hantverkare som berör matgenren med deras skapelser. Bland annat kan du här få se yxor handgjorda av Julia Kalthoff och keramik av Rikard Palmquist.

För alla —

For everyone —

Origin

We re-create historic cooking techniques such as earth ovens. Guests are invited to help out, learn and be a part of the team as we build these traditional installations.

I den här aktiviteten återskapar vi historiska matlagningstekniker. Här finns det möjlighet att hjälpa till i arbetet och ta del av kunskap från svunnen tids matlagning.

Göran Svartengren från Svartengrens kommer att visa upp flera olika grilltekniker; långrökning, vertekalgrill, kallrökning och direktgrill på ved. Råvarorna som kommer tillagas är oxbringa från Ö-slakt, tuppar från tocka, dovhjort från Åkra, tomater och lök från Karshamra.

Tillval —

Option —

Four Hands Menu

The Four Hands Menu is the festivals most advanced food initiative. We will invite you to a dining experience with a star glare. One Nordic representative and one international  star acclaimed team has the main role in a menu created from Nordic roots but loaded with a fresh feel of inspiration and skill. We will create a dining environment in an old archipelagic building that has been given new love, inspired by the islands flora we will bring natural materials in to the décor.

Festivalens mest avancerade matsatsningen. Här kommer en matupplevelse med stjärnglans. Gastrologik och Ernst har huvudrollen på lördagen samt Daniel Berlin och Mehmet Gürs på söndagen. Glöm inte att förboka detta på hemsidan - det finns väldigt begränsat med platser.

BILJETTERTICKETS

För alla —

For everyone —

Bistro market

Bistromarknad

Interesting restaurateurs and suppliers team up with chefs to present cooking in front of an audience. Use your taste tickets to sample the excellent dishes prepared here.

Intressanta restauratörer och leverantörer tillsammans med kockar presenterar matlagning inför publik, med smakbiljetterna kan man ta del av de goda rätterna som tillagas här. Här kommer Ekstedt med vänner, Bokeslundsgården, Atelier Soba med flera att hålla hus.

För alla —

For everyone —

Satellites

Satelliterna

In collaboration with intriguing food creators, we’re building three independent dining establishments, each of which allows the guests to participate in the processes from preparation to finished products and dishes. Get to know daring nature restaurateurs, indigenous cooking techniques and international experts in forest cooking.

Tillsammans med intressanta matkreatörer byggs tre stycken fristående matetableringar upp där var och en av dem låter gästerna följa med i processerna från förberedelser till färdiga produkter och rätter. Här möter vi vågade naturrestauratörer samt får uppleva traditionell matlagning från den samiska urbefolkningen.

De tre satelliterna är Saemien Beapmoe, Hunter Gather Cook och Agrikultur.

Tillval —

Option —

Banquet

Bankett

On Saturday the 31st of August, Niklas Ekstedt invite London-based star chef Tomos Parry to cook lunch and Florencia Abella to cook dinner together with him.
On Sunday the 1st of September, visitors will experience Paul Svensson's food philosophy together with Ruth Osborne and Christoffer Ekman. The Banquet experience is suitable for both the smaller and the larger group, and also has something tasty for our youngest guests!

Folklig sommarfest vid långbord i hjärtat på ön! På lördagen bjuder Niklas Ekstedt in den Londonbaserade stjärnkocken Tomos Parry till lunchen och fantastiska Florencia Abella till middagen för att tillsammans tillaga måltiderna i Banketten. På söndagens bankett får besökaren uppleva Paul Svenssons mat-filosofi tillsammans med Ruth Osborne och Christoffer Ekman. Passar perfekt för både det mindre och det större sällskapet och här finns även något för de minsta matgästerna!

TICKETSBILJETTER

THE PROGRAM WILL BE CONTINUOUSLY UPDATED.

PROGRAMMET UPPDATERAS LÖPANDE.

Sponsors & Partners

Sponsorer & samarbetspartners