A CELEBRATION OF NORDIC FOOD CRAFTS

FJÄDERHHOLMARNA 31 AUG – 1 SEP 2019

FIRST EDITION
TICKETSBILJETTERSVEN

FJÄDERHOLMARNA 31 AUG—1 SEPT 2019

A CELEBRATION OF NORDIC FOOD CRAFTS

The simple, pure feeling of a lovingly made meal creates strong bonds between people, regardless of their heritage.

Den enkla, rena och kärleksfulla känslan av en vällagad måltid skapar alltid starka band mellan människor oavsett härkomst.

Images from ‘Food from the Fire’ © Pavilion Books/HaaralaHamilton

From sustenance to
sophisticated art

Our ambition is to create a festival that celebrates the history, the present glory and the cultural aspects of food.

To describe techniques that have developed alongside human culture and traditions. As new generations come along with new perspectives, the techniques are adapted and upgraded to be relevant in the modern era.

We want to showcase the richness of Nordic cuisine and its strong ties to its wild origins.
At the same time, we want to feature international food craft that has developed over time in other places with different conditions.

Från föda till
förädlad konst

Vår ambition är att skapa en festival som berättar om matens historia, nutid och kulturanknytning.

Berätta om tekniker som genom kultur och tradition följt med människans egen utveckling. Med hjälp av nya generationer och deras synvinklar så har tekniken anpassats och uppgraderats för att bli relevant i modern tid.

Vi vill visa upp den nordiska matens rikedom och dess starka koppling till det vilda ursprunget.

Samtidigt vill vi ge plats till internationella mathantverk som växt fram över tid på andra platser med annorlunda förutsättningar.

Thoughts, techniques and methods

We invite you to join in on an adventure where you will experience and participate in the creation of the finished dish. Either as a spectator or as an extra hand in many of the complex processes involved in early methods for refining and preparing exquisite meals.

The day’s fabulous food will be created by an amazing line-up of ambitious cooks. From professional chefs from award-winning restaurants, to passionate amateurs whose gastronomic creations are usually enjoyed by the family at home.

By spotlighting the craft, we want to celebrate the journey as much as the finished dish.

Tankar, tekniker och tillvägagångssätt

Vi vill bjuda in till ett äventyr där du som gäst får uppleva och delta i arbetet bakom den färdiga rätten. Antingen som ren åskådare eller som en extra hand i många av de arbetsamma processer som ligger till grund för de tidiga tillvägagångssätt som människan skapat för att förädla och laga enastående mat.

Dagens fantastiska mat skapas av en otrolig blandning av ambitiösa matlagare. Alltifrån professionella kockar med topprestauranger som sin spelplan, till hängivna amatörkockar med hemmet och familjen som bas för deras gastronomiska utsvävningar.

Genom att belysa hantverket vill vi hylla resan fram till målet och ge den samma utrymme som den färdiga tallriken.

Images from ‘Food from the Fire’ © Pavilion Books/HaaralaHamilton

© Photography Matthias Huss

«We love the feeling of being at the centre of creativity, where recipes and ideas are shaped into a wealth of delicacies for the eye and the mouth – a glorious feeling we want to share with you!»

«Vi älskar känslan av att vara i skapandets mitt, där recepten och idéerna formas till en fröjd av läckerheter för ögat och munnen, den här fantastiska känslan vill vi nu dela med Er

The festival

The festival is equal parts amusement park and university. It is a place to experience the pleasure, amazement and challenge of food creation alongside passionate, professional food crafters. Where flavours and personalities combine to trigger curiosity and passion, and to give you a deeper understanding of each ingredient and the resulting creations. For two glorious late-summer days, the Fjäderholmarna islands will be awash with flavours, scents and impressions. We are calling the festival Foodstock – our celebration of culinary creation.

Festivalen

Festivalen är lika mycket ett nöjesfält som ett universitet. Dit kommer vi för att njuta, häpnas och utmana oss själva tillsammans med hängivna och professionella utövare av olika mathantverk. Där smaker och människor ska väcka en nyfikenhet, passion och ge dig kunskap som på riktigt låter dig uppleva det du äter. Under två sensommardagar kommer Fjäderholmarna explodera i smaker, dofter och intryck. Vi kallar festivalen för Foodstock och den är vår hyllning till mathantverket.

Chefs & culinary artisans

If you asked what we would bring to a desert island, our answer would be the world’s most interesting chefs. And you. But the chefs won’t be there only to cook, and you won’t be there only to eat. Our vision is a gastronomic and cultural exchange where everyone experiences and celebrates the joy of food, honestly and wholeheartedly. Together.

Foodstock will feature some of the world’s most renowned chefs. Some are avant-garde aficionados of foodcraft, while others boast Michelin stars and acclaimed restaurants.

Kockar & mathantverkare

På frågan om vad vi skulle ta med till en öde ö är svaret; Världens mest intressanta kockar. Och dig. Men kockarna ska inte bara komma för att laga mat, och du ska inte bara komma för att smaka. Istället vill vi skapa ett gastronomiskt och kulturellt utbyte där alla, uppriktigt och helhjärtat, upplever och firar mat. Tillsammans.

Foodstock bjuder in några av världens mest välrenommerade kockar. Några av dem är avancerade entusiaster av mathantverk, andra har både Michelinstjärnor eller topprestauranger.

«I want to show off the best of Scandinavia and the world today. I’ve met foodies and friends at international food festivals and I invite them all to Foodstock. We want to showcase something truly authentic, born out of inquisitiveness and passion. Foodstock aims to give inspiration and knowledge. We want to bring together food lovers of all ages and delight their senses every step of the way, from the raw ingredients to the most refined and detailed creations. Everything is beautiful in its own way – and of course delicious!»

«Jag vill visa upp det bästa från Skandinavien och världen just nu , när jag har besökt internationella matfestivaler har jag träffat matentusiaster och vänner som jag nu bjuder in till Foodstock. Vi vill visa upp något autentiskt byggt av nyfikenhet och passion, Foodstock ska ge gästen inspiration och kunskap. Vi vill samla intresserade barn och vuxna och ge dem fantastiska matkänslor. Allt från det råa till det mest förfinade och detaljrika men allt är vackert på sitt eget sätt och gott så klart!»

— Niklas Ekstedt

Images from ‘Food from the Fire’ © Pavilion Books/HaaralaHamilton

Chefs

Kockar

Gastrologik
Anton Bjuhr & Jacob Holmström

Stockholm

Michelin star

Michelinstjärnor

Anton and Jacob trained at illustrious restaurants around the world, such as L’Astrance *** and Pierre Gagnaire ***. With inquisitive minds, respect for and pride in their Swedish culinary heritage and the finest Swedish ingredients, they have created a restaurant in the international elite class. Just a year after opening, Gastrologik was awarded a star in the Michelin Guide, and in 2019 it received a second star. Year after year, the restaurant has remained at the absolute peak of the Nordic dining scene.

Både Anton och Jacob har skolats på välrenommerade restauranger runt om i världen som L’Astrance *** och Pierre Gagnaire ***. Med nyfikenhet, respekt och stolthet för det svenska matarvet och svenska råvaror har de skapat en restaurang i internationell mästarklass. Efter ett drygt år belönades Gastrologik med en stjärna i Guide Michelin och 2019 belönades den med en till. Restaurangen har år efter år legat i den absoluta toppen på den nordiska krogscenen.

Agrikultur

Stockholm

Michelin star

Michelinstjärna

Agrikulturs philosophy contains much more than just traditional cooking; they nourish togetherness through their movement and are constantly working on exploring ways to honor food, flavors and sustainability. As the name tells Agrikultur creates a menu around sustainable, ecologic and locally produced ingredients. Joel Åhlin and Filip Fastén says that the name is inspired by the true definition of farming: “where cultivation of plants, animals, seeds and grains maintain and develop life in a good way”. We support our community by choosing the finest, sustainable produced ingredients from local Swedish farms.” Agrikultur was rewarded a Michelin star in 2018 and Bar Agrikultur was rewarded a Bib Gourmand that same year.

Agrikultur är en plats som sträcker sig längre än traditionell matlagning; de hedrar maten, smakerna, hållbarhet och gemenskap. Som namnet berättar bygger Agrikultur sin meny kring hållbara, ekologiska och närproducerade råvaror. Joel Åhlin och Filip Fastén säger att namnet är inspirerat av själva definitionen av jordbruk : ”där odling av växter, djur, frön och spannmål upprätthåller och förbättrar livet på ett gott sätt. Vi stöder vårt samhälle genom att välja de finaste, färskaste och hållbart producerade ingredienserna från utvalda lokala svenska gårdar, rancher och mejerier” Agrikultur fick 2018 en Michelinstjärna och syskonrestaurangen Bar Agrikultur fick en Bib Gourmand 2019.

© Photography Claudia Jonson

Daniel Berlin

Skåne, Tranås

Michelin stars

Michelinstjärnor

The reputation of the family restaurant in tiny little Tranås with its own special cooking style has spread far beyond Sweden’s borders. Daniel Berlin has been praised for his unique take on Nordic cuisine. His cooking philosophy is simple – respect the ingredients and embrace thelocal. Considering the environment and planning logistics to avoid long transport is not a trend, he says, but a mindset that is here to stay.

Ryktet om familjekrogen i Tranås egensinniga matlagning har nått långt utanför Sveriges gränser. Daniel Berlin har hyllats för att ha utvecklat en alldeles egen variant av det nya nordiska köket. Daniels matfilosofi är enkel – man ska respektera råvaran och värna om det man har i sin närhet. Att ha en omtanke om miljön och att planera logistiken för att slippa långa transporter ser han inte som en trend, utan som ett förhållningssätt som är här för att stanna.

© Photography Calle Svärding

Florencia Abella
Ekstedt

Stockholm

Michelin star

Michelinstjärna

Florencia Abella comes from Argentina and is head chef at the Restaurant Ekstedt in Stockholm. Most recently from Esperanto, Abella has worked in the background at Ekstedt since August 2018, managing the restaurant’s test kitchen. The Restaurant Ekstedt, the distinguished flagship of Niklas Ekstedt, is known for its unique concept of cooking over wood burning stoves and ovens, without any use of electricity or gas.

Florencia Abella kommer ifrån Argentina hon är kökschef på krogen Ekstedt i Stockholm. Abella, som senast kommer från Esperanto, har redan sedan augusti 2018 verkat i bakgrunden av Ekstedt där hon har ansvarat för restaurangens test kök. Restaurang Ekstedt, Niklas Ekstedts hyllade flaggskepp, är känd för sitt unika koncept med matlagning över vedeldade spisar och ugnar, helt utan elektricitet och gas.

Hunter Gather Cook
Nick Weston

Sussex, England

Hunter Gather Cook was founded in March 2011. Nick’s vision was to create a “hunter- gatherer school” that combined knowledge about gathering all that’s edible in the woods, hunting and butchering animals, cooking and bushcraft, with an emphasis on comfortable outdoor living and creating high-quality dishes with mother nature’s ingredients.

Nick writes for many different magazines and newspapers about everything wild – from food to gardens. You can find his musings in the Times, the Guardian, the Telegraph, the Independent, Living Woods Magazine, Outdoor Adventure Guide and Backwoods Magazine.

Hunter Gather Cook grundades mars 2011. Nicks vision var att skapa en "Hunter-Gatherer"- skola som blandade kunskaper om att samla det ätbara i skogen, jaga och slakta djur, matlagning och bushcraft med betoning på att leva bekvämt utomhus och skapa högkvalitativa rätter med viltprodukter.

Nick skriver för en mängd olika tidningar och tidskrifter om allting vilt, från mat till
trädgårdar. Hans artiklar och texter hittas exempelvis i The Times, The Guardian, The Telegraph, The Independent, Living Woods Magazine, Outdoor Adventure Guide och Backwoods Magazine.

Tomos Parry
Brat

London

Michelin star

Michelinstjärna

Tomos Parry is head chef and owner of Brat. The restaurant opened in 2017 in Shoreditch, London, and is one of the city’s hottest venues. Just a year after opening, the restaurant was awarded a star in the Michelin guide. The cuisine is influenced by San Sebastian’s “asadores” as well as modern British cooking and a sharp focus on lots of vegetables and quality ingredients. Brat is an old British nickname for turbot, which is also one of the restaurant’s signature dishes.

Tomos Parry är kökschef och även ägare av Brat. Restaurangen öppnade 2017 i Shoreditch London och är definitivt en av Londons hetaste restauranger. Redan 2018, ett år efter öppning, belönades restaurangen med en stjärna i Guide Michelin. Köket är influerat av San Sebatians ”asadores” samt modern brittisk matlagning med mycket grönsaker och råvara i fokus. Brat är ett gammalt brittiskt ”smeknamn” för piggvar, vilken också är en av signaturrätterna.  

Julia Kalthof
Kalthof Axes

Stockholm

Hailing from southern Sweden, Julia now lives in the northern province of Hälsingland. For a decade, she has been obsessed with axes. She stumbled onto axe making by accident, but not long after she discovered her fascination with the tool, she became CEO of one of few traditional axe makers in Sweden and the world – at the tender age of 21. Since then, Julia has started her own crafts festival and released her very own axe design. Her axes are incredible works of craftsmanship down to the smallest detail.

Julia är uppvuxen i Skåne men hamnade sedan i Hälsingland. I ett decennium har Julia Kalthoff varit besatt av yxor. Intresset kom av en slump, men inte långt efter att intresset högg tag i henne blev hon, redan som 21-åring, VD på ett av få traditionella yxföretag i Sverige och världen. Sedan dess har Julia startat en egen slöjdfestival och nu har hon släppt sin helt egna yxa. Hennes yxor är fantastiska hantverk in i minsta detalj.

Mehmet Gürs
Mikla

Istanbul

(Nr 44 on The World’s 50 best restaurants)

Born in Finland to a Turkish father and a Finnish-Swedish mother, Gürs grew up in Stockholm and Istanbul. He spent eight years in the United States working as a chef, among other things. He studied hospitality management at Johnson & Wales University in 1990–1993, but returned to Turkey in the mid-90s to start his first restaurant – Downtown. Six years later he opened Lokanta and in 2005 he opened Mikla. At the start of the 2010s, he described his philosophy on cooking and restaurant operations in a manifesto he calls “New Anatolian Cuisine”, named for the region of Anatolia.

Gürs föddes i Finland, har en turkisk far och en finsk-svensk mamma och växte upp i både Stockholm och Istanbul. Han tillbringade åtta år i USA där han bl.a jobbade som kock, mellan 1990-1993 studerade han "Hotell, restaurang och institutionell förvaltning" vid Johnson & Wales University. I mitten av 90-talet återvände han dock till Turkiet för att starta sin första restaurang – ”Downtown” sex år senare öppnade han "Lokanta" och 2005 öppnade han "Mikla". I början av 2010-talet skrev han ner sin filosofi kring matlagning och restaurangverksamhet i ett manifest som han kallar Nya anatoliska köket, efter regionen Anatolien.

© Photography David Loftus

Fotograf David Loftus

Niklas Ekstedt
Chef and owner of Restaurant Ekstedt,
co-founder of Foodstock

Niklas Ekstedt
Kock och ägare restaurang Ekstedt,
medgrundare av Foodstock

Stockholm

Michelin star

Michelinstjärna

Niklas Ekstedt is one of Sweden’s most successful, trendsetting chefs. He has been running the Restaurant Ekstedt – which boasts a star in the Michelin Guide – from the very start. He also runs the Restaurant Hillenberg and the wine bar Tyge & Sessil, as well as catering the Christmas smorgasbord each year at the elegant event centre Gamla Riksarkivet. He is also a co-founder of Foodstock.

Niklas Ekstedt är en av Sveriges mest framgångsrika och tongivande kockar. Han driver sedan starten restaurang Ekstedt med en stjärna i Guide Michelin. Niklas driver även restaurangen Hillenberg och vincafét Tyge & Sessil samt håller i julbordet på Gamla Riksarkivet. Han är även medgrundare av Foodstock.

Tobbe Lundström

Åre

Tobbe gets most of the tools of his craft – such as reindeer and moose horn and burl wood – locally in the province of Jämtland. But he also uses materials such as mammoth and walrus. Tobbe is inspired by collaborations with other knife makers; he started out making utility knives for friends, but now makes both utility knives and exclusive collectors’ knives. In the past year, Tobbe has also begun making chef’s knives, cutlery and other kitchen utensils. He currently delivers knives and cutlery to many renowned chefs and restaurants.

Tobbe hämtar mestadels material till sitt hantverk, såsom ren- och älghorn rotmasur och vrilar från närområdet i Jämtland. Men han använder sig även av material som mammut och valross. Tobbe finner inspiration från samarbeten med andra knivmakare, hantverket har utvecklats från att ha tillverkat bruksknivar till kompisar, till att i dag göra både bruksknivar och exklusiva samlarknivar. Under det sista året har Tobbe även börjat tillverka kockknivar, bestick och andra föremål till köket. Idag levererar Tobbe knivar och bestick till en mängd kända kockar och restauranger.

Bokeslundsgården
Johan Wiking, organic farmer

Bokeslundsgården
Johan Wiking, ekobonde

Skåne

Bokeslundsgården is a farm that promotes responsible food production to preserve the earth for future generations. That’s why Johan pursues organic farming and works in harmony with animals and nature to produce food of the best quality and flavour.

“To us, organic means that we go the extra mile to ensure that our animals have the best life possible,” he says. “That means letting the hens search for worms in the bushes and letting the calves stay with their mothers as long as possible. In our vegetable garden we primarily grow traditional Swedish varieties, but we also try out some tasty new produce, pushing the envelope by growing things like peaches and kiwis.”

A motto of the farm is to only grow food they want to eat themselves and that they have learned works best in their soil and conditions. Those who want to get better acquainted with the farm and its work can visit year-round through the “Stay on a Farm” programme and observe the farmers’ dedication and life on the farm.

På Bokeslundsgården anser man att mat är viktigt och bör produceras på ett ansvarsfullt sätt så att jorden förvaltas för framtiden. Därför driver Johan sin gård ekologiskt och arbetar tillsammans med djur och natur för att producera mat av bästa kvalitet och smak.

”För oss betyder ekologiskt att vi gör det där lilla extra för att våra djur skall ha det så bra som möjligt. Det kan vara att hönorna får krafsa i buskarna efter mask eller att kalvarna får gå med sina mammor så länge som möjligt. I grönsaksträdgården arbetar vi främst med gamla svenska sorter men provar även på en del smakrika nyheter och tänjer lite på gränserna med bland annat odling av persikor och kiwi”

På gården odlar de endast den mat som de själva vill äta och tycker är godast och som de kommit fram till funkar bäst på gården. För den som vill lära känna gården och arbetet bättre kan man ”Bo på lantgård” hos dem under hela året och på nära håll iaktta engagemanget och livet på gården.

© Photography Ulrika Ekbolm

Zeina Mourtada
Zeinas Kitchen

Stockholm

Born in Sierra Leone, Zeina is ethnically Lebanese and grew up in Malmö in southern Sweden. She is an author, food blogger, recipe creator, influencer and TV chef featured in several regular programmes on different channels.

“I started my blog ‘just for fun’,” she says. “It never occurred to me that I would become a food blogger – I just saw my blog as my digital cookery book where I could collect my recipes. The blog became a big hit, bigger than I ever could have imagined.”

Zeina föddes i Sierra Leone, hennes ursprung är från Libanon och hon är uppvuxen i Malmö. Idag arbetar hon som författare, matbloggare, receptkreatör, influenser och tv-kock i program som "Nyhetsmorgon" i TV4 och "Timjan, tupp och tårta" i SVT.

”Jag startade min blogg som ’en rolig grej’. Jag hade aldrig en tanke på att jag skulle bli en matbloggare utan såg min blogg som min digitala kokbok där jag kunde samla mina recept. Bloggen gjorde succé och blev större än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig”

© Photography Matthias Huss

© Photography Matthias Huss

Program

Program

För alla —

For everyone —

Look & Feel Workshops

Take part in the processes and phases involved in food creation, here broken down and demonstrated so visitors can learn and be inspired by professionals.

Här får man vara med i olika processer och delmoment som nu bryts ner och visas upp så besökarna har möjlighet att lära sig och inspireras av professionella utövare.

För alla —

For everyone —

Hantverksudden – artisans’ cape

Hantverksudden

At the tip of the cape is a collection of artisans – young, ambitious craftspeople whose creations are related to the food genre. For example, you can watch knives and axes being made.

Längst ut på udden håller hantverkarna till, hit har vi bjudit in några unga ambitiösa hantverkare som berör matgenren med deras skapelser. Här kan vi bl a se tillverkning av yxor och knivar.

För alla —

For everyone —

Origin

We re-create historic cooking techniques such as earth ovens. Guests are invited to help out, learn and be a part of the team as we build these traditional installations.

Vi återskapar historiska matlagningstekniker så som jordugnar med mera, här kommer gäster kunna hjälpa till, lära sig och vara en del av arbetslaget när vi bygger dessa traditionella installationer.

Tillval —

Option —

Four Hands Menu

Niklas Ekstedt’s concept of the Four Hands Menu is at the root of our most advanced food initiative. Two top chefs, one Nordic and one international, join forces to create a menu with Nordic ingredients prepared with a combination of traditional and innovative techniques. We’re building an incredible dining room in an old archipelago building that’s been restored with new love and fresh paint, but retained its simple elegance.

Niklas Ekstedts koncept Four hands menu färgar vårt mest avancerade matinitiativ. En nordisk och en internationell stjärnkock möts och har huvudrollerna i att skapa en meny med nordiska råvaror tillredda med både traditionella och nyskapande tekniker. Vi bygger en fantastisk matsal i en äldre skärgårdsbyggnad som har fått ny kärlek och färg, men behållt sin enkla och vackra känsla.

För alla —

For everyone —

Bistro market

Bistromarknad

Interesting restaurateurs and suppliers team up with chefs to present cooking in front of an audience. Use your taste tickets to sample the excellent dishes prepared here.

Intressanta restauratörer och leverantörer tillsammans med kockar presenterar matlagning inför publik, med smakbiljetterna kan man ta del av de goda rätterna som tillagas här.

För alla —

For everyone —

Satellites

Satelliterna

In collaboration with intriguing food creators, we’re building three independent dining establishments, each of which allows the guests to participate in the processes from preparation to finished products and dishes. Get to know daring nature restaurateurs, indigenous cooking techniques and international experts in forest cooking.

Vi tillsammans med intressanta matkreatörer bygger upp tre stycken fristående matetableringar där var och en av dem låter gästerna följa med i processerna från förberedelser till färdiga produkter och rätter, här möter vi dels vågade naturrestauratörer samt tekniker från urbefolkningen och internationella gästspel i skogsmatlagning.

Tillval —

Option —

Banquet

Bankett

Lunch and dinner will be served at long tables in a giant banquet tent in the middle of the island. On Saturday, a banquet will be hosted by Niklas Ekstedt and friends, including an international guest!

I ett stort bankett-tält dukas det upp på mitten av ön med långbord för lunch och middag. På lördagen hostas en bankett av Niklas Ekstedt med vänner, där ibland en internationell gäst!

THE PROGRAM WILL BE CONTINUOUSLY UPDATED.

PROGRAMMET UPPDATERAS LÖPANDE.

Sponsors & Partners

Sponsorer & samarbetspartners